Hoşgeldin Onbir Ayın Sultanı

1045187_10201389064638687_659480095_nBereketli,feyzli rahmet dolu ve onbir ayın sultanı ramazanı şerife çok şükür eriştik.Bu ayın kutsallığı,Miladi takvime göre zaman sürecini, Kuran ve hadislerle yorumlayıp kısaca geneli hakkında değerlendirme yapalım.

Ramazan ayı ve önemi : Ramazan ayı, ay takvimine (aya göre hesaplanan) göre, dokuzuncu ayın adıdır Ramazan ayının dinimizde büyük bir önemi ve diğer aylar arasında seçkin bir yeri vardır Çünkü kutsal kitabımız Kur”an bu ayda indirilmeye başlanmıştır Kur”an”da bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen “kadir gecesi” yine bu ay içinde kutlanır Ayrıca İslam”ın temel ibadetlerinden olan oruç da bu ayda tutulur Bu nedenle Ramazan ayı, Müslümanlar için en kutsal aydır ve ona “on bir ayın sultanı” denilmiştir

“Ramazan ayı, insanlara yol gösteren, hidayetin ve doğruyla eğriyi birbirinden ayırıp açıklayan bir rehber olan Kur’an’ın indirildiği aydır. Ramazan ayı girdiği zaman semanın kapıları açılır, Cennetin kapıları açılır, cehennemin kapıları kapanır ve şeytanlar da bağlanır/zincire vurulurlar” (Buhari-Müslim)
“Ademoğlunun bütün amelleri, iyilikleri on katından yedi yüz katına kadar kat kat artırılır. Allah azze ve celle şöyle der: ‘Ancak oruç müstesna. Şüphesiz o Benim içindir. Ve mükafatını ancak Ben veririm. Zira o şehvetin ve yeyip içmesini Benim için bırakmıştır.” (Buhari-Müslim)
“Oruçlu için iki sevinç/mutluluk anı vardır. Birincisi iftar ettiği zaman (iftarıyla), ikincisi ise, Rabbine kavuştuğu zaman (orucuyla) sevinmesidir.” (Buhari-Müslim)
“Muhammed’in nefsini elinde tutan Allah’a yemin olsun ki oruçlunun ağız kokusu Allah katında (kıyamet günü) misk kokusundan daha hoştur.” (Buhari-Müslim)
“Cennette Reyyan denilen bir kapı vardır. Bu kapıdan Kıyamet gününde yalnız oruç tutanlar girer. Onlarla beraber başka hiçbir kimse giremez. (Kıyamet gününde) “oruçlular nerede?” diye çağrılır. Oruç tutanlar, kalkıp o kapıdan girerler. Oruçluların sonuncusu bu kapıdan içeri girdiği zaman kapı kapatılır, artık ordan içeriye hiç kimse giremez.” (Buhari-Müslim)
“Oruç kalkandır. Kıyamet günü kul onunla kendini ateşten koruyacaktır.” (Buhari-Müslim)
“Oruç ve Kur’an kıyamet günü kula şefaat eder.” (Müsned-Müstedrek el-Hakim)
“Her kim inanarak ve sevabını Allah’tan umarak, Ramazan orucunu tutarsa, geçmiş günahları bağışlanır.” (Buhari-Müslim)
“Oruç perdedir Biriniz birgün oruç tutacak olursa kötü söz sarfetmesin, bağırıp çağırmasın Birisi kendisine yakışıksız laf edecek veya kavga edecek olursa “ben oruçluyum!”” desin (ve ona bulaşmasın) “”

AYLARDAKİ ZAMAN FARKI :Miladi (güneş) takvime göre her yıl onbir gün önce gelen dini günlerin nedeni,Hicri (ay) takvimine göre hesaplanmasından ibarettir. Dinimiz İslam Ay hareketine göre hesaplanan takvimi benimsemiştir.Bu tarihlerin değişmesi Güneş yılına göredir. Kameri dediğimiz Ay yılına göre asla değişmez. Mübarek gün ve geceler de Kameri Yılına göre olduğundan Kameri Yola göre her yıl aynı tarihte olur. Ayrıca her yeni yılın günü diğer yılın günü değildir. Allah her zamanı ayrı yaratır. Bir nevi her parmağın birbirine benzemediği gibi.
Bu gecelerin ve günlerin kesin tarihleri kameri yıla göre bilinir. Bu konu hakkında ayet ve hadisler şöyledir.

Konuya Asr-ı Saadette cereyan eden nurlu bir olayla başlayalım:
Muaz bin Cebel ve Hz. Salebe geldiler, Peygamberimize sordular:
“Yâ Resûlallah, bu ne haldir? Hilâl iplik gibi incecik beliriyor, sonra artıyor, tamamlanıyor; sonra da eksile eksile önceki haline dönüyor?”
Bu sual üzerine şu mealdeki âyet-i kerime nazil oldu:
“Sana yeni doğan aylardan sorarlar. De ki: Onlar insanlar için ve hac vakitleri için birer zaman ölçüsüdür. İyilik, evlere arkadan girmekte değildir. Asıl iyilik, nefsini günahlardan sakınan takva sahibinin iyiliğidir. Evlerinize kapılarından girin ve Allah”tan korkun, tâ ki, kurtuluşa eresiniz.Bakara Sûresi, 189.
Âyet-i kerimeden de açıkça anlaşılacağı gibi, hilâlin mühim casino spiele bir hikmeti insanlara zamanlarını, başta hac olmak üzere ibadet vakitlerini bildirmesidir. Çünkü hac, oruç ve zekât gibi ibadetlerde vakit mefhumu mühim bir esas teşkil eder.
Yunus Sûresinin 5. âyetinde bu hikmet daha açık bir şekilde şöyle ifade edilir:
“Güneşi bir ışık, Ay”ı bir nur yapan, vaktinizi ve hesabınızı bilesiniz diye Ay”a menziller takdir eden de odur. Allah bütün bunları boş yere değil, hak ve hikmetle yaratmıştır. O, bilgi sahibi bir topluluk için âyetlerim işte böyle açıklar.”
Aynı gerçek İsrâ Sûresinin 12. âyetinde de ifade edilir. Yine Tevbe Sûresinin 36. âyetinde ayların 12″ye taksim edildiği bildirilerek, takvim meselesinin insan hayatındaki ehemmiyetine işaret edilir.
Hicrî ayların bütün mevsimleri dolaşmasına gelince; bu hususta şöyle bir izah getirilir: Hilâlin ilk doğuşu ile o ay başlar, devamı ayın hilâlinin doğuşu ile de ikinci ay girer. Bu iki rü”yet arasındaki müddet takriben 29,5 gün olması dolayısıyla 12. Hicrî ayın tamamı güneş senesine (Milâdi takvim) göre 11 gün kadar noksan olur. Böylece Hicrî yılın mevsimleri her sene 11 gün önceden başlar.
Yine bu hesaba göre, Hicrî aylardan bazıları 29, bazıları da 30 gün çeker.Bu aylar 33 sene içinde bütün mevsimleri dolaşır. Meselâ Ramazan en uzun ve en sıcak yaz mevsimine geldiği gibi, soğuk ve kısa kış mevsimine de denk gelir. Hac mevsimi için de aynı şeyler söz konusudur.

Kamerî aylar sırasıyla şunlardır:
1. Muharrem,2. Safer, 3. er-Rabîu’l-evvel (Rebîulevvel), 4. er-Rabîu’s-sânî (Rebîussânî), 5. Cumâ-de’l-ûlâ (Cemâziyelevvel), 6. Cumâ-de’l-âhira (Cemâziyelâhir), 7. Recep, 8. Şaban, 9. Ramazan, 10. Şevvâl, 11. Zü’l-kâ’de (Zilkade),12. Zü’l-hicce (Zilhicce).

RAMAZANDA BİZ : Değerli inanan kardeşlerim,İslam bireysellikle beraber aynı zamanda hayatta yaşam şeklini benimser ve toplumsal hayat ve ibadetler ön plandadır.Özellikle Ramazan ayı bireysel ve toplumsal ibadetlerin harmanlandığı en kutsal zamandır.

Sevgili peygamberimiz konu hakkında “Bir kimse Ramazan ayında bir oruçluya iftar verirse, günahları af olur Cenab-ı Hakk onu cehennem ateşinden azat eder O oruçlunun sevabı kadar ona sevap verilir.

Bir hurma ile iftar verene de, yalnız su ile oruç açtırana da, biraz süt ikram edene de bu sevap verilecektir Bu ayda bir oruçluya su veren kimse kıyamet günü susuz kalmayacaktır ” (Tirmizi)

Camide namaz kılmak,davete icabet etmek,yoksullara ve yaşlıları ziyaret etmek, akraba eş dost ve arkadaşları hatırlayıp hallenmek gibi bir çok alanda yaptığımız ibadetler toplumsal ibadetlerdir. Özellikle büyük musibetlerden kurtulmamızın en büyük nedeni Allah için kestiğimiz kurbanlar, verdiğimiz sadakalar,iyilik karşısında aldığımız dualardır.

Bulunduğunuz mahalde,Beydili”nde ve özellikle kutsal yerlerde dargınlıkları kırgınlıkları berteraf ederek bir araya gelip iftar veren,hizmet eden ve Allah için yaptığınız ve yapacağınız bütün maddi ve manevi ibadetlerinizi yüce rabbimden kabul olmasını niyaz ederim. Ramazanı Şerifinizi, Kadir Gecenizi şimdiden kutlar her iki dünyada en yüce makamlar siz samimi inananların olsun.

08.08.2013

Mahmut TAŞDELEN

Kaynak :

1-http://www.haber3.com

2- Muhammed Hamidullah. “Niçin Oruç Tutarız?” Diyanet İşleri Reisliği 1960 Yıllığı, s. 12-14.Mehmed Paksu Kategori : Fıkıh

 

Haber hakkında yorumlarınız ve görüşleriniz nedir ?

  1. İlk yorumu sen yapmak istemez misin?